Google vừa phát hành một phiên bản sửa đổi của bộ các hướng dẫn 164 trang từng giúp những người đánh giá chất lượng đánh giá nội dung trực tuyến và cung cấp phản hồi lại cho Google. Google vừa cập nhật cho các hướng dẫn cho người đánh giá chất lượng tìm kiếm bao gồm một số khu vực mới cần người đánh giá tập trung. Google ký hợp đồng với hơn 10.000 người đánh giá chất lượng toàn cầu để đánh giá chất lượng kết quả tìm kiếm của họ. Những người đánh giá được đưa các cụm tìm kiếm cụ thể để tiến hành, lấy từ các tìm kiếm thực sự có trên Google. Họ sau đó đánh giá chất lượng của các trang xuất hiện ở đầu – do đó có tên là “người đánh giá chất lượng”. Theo Jennifer Slegg, người quan sát và viết về các thay đổi trong các hướng dẫn cho người đánh giá chất lượng trong nhiều năm – bao gồm cả một bài nghiên cứu trong năm nay (http://www.thesempost.com/google-search-quality-rater-guidelines-updated/) – và đã thuyết trình tại SMX Advanced về các hướng dẫn đánh giá, có vài khu vực mới mà Google muốn người đánh giá tập trung vào. “Điều đáng chú ý nhất với những người tạo nội dung là Google muốn những người đánh giá không chỉ xem xét uy tín của trang web, mà cả bản thân người tạo nội dung”, cô ấy viết trong một email phản hồi các câu hỏi về bản cập nhật. “Đây là một khu vực mà rất nhiều trang có vấn đề. Họ có thể có một trang “About Us”, nhưng thông tin của tác giả thường thiếu. Nó cũng có nghĩa rằng những ai chấp nhận cộng tác từ những người không làm việc cho trang web cần chú ý đến uy tín của những người cộng tác với họ nữa. “Nếu nội dung được tạo bởi ai đó có uy tín cao, thì việc Google xếp nội dung đó cao hơn ai đó có uy tín kém là có ý nghĩa vì thường đó là một trải nghiệm tốt hơn với người tìm kiếm. Nhưng nó có nghĩa là rất nhiều người cần phải trau chuốt lại phần thông tin của họ. Nó cũng đáng chú ý khi điều này không chỉ áp dụng với nội dung viết, mà còn với các loại hình nội dung khác nữa, như là các video và truyền thông mạng xã hội. “Sự tập trung của Google với bổ sung này là muốn đảm bảo nội dung được tạo ra bởi người tạo nội dung với uy tín cao được xếp hạng tốt, đặc biệt trong một thế giới của tin giả và các thuyết âm mưu. Điều tốt cho những người tạo nội dung với uy tín cao, nhưng nó có nghĩa là thêm công việc cho những ai không có uy tín cao hoặc hạn chế”. Google cũng cho thấy là đang nhắm tới các dạng thức tin vi hơn của spam đang dường như tăng trưởng. “Google đang chiến đấu rõ ràng với các hình thức câu kéo nhấp chuột, và họ đang yêu cầu người đánh giá đánh giá các trang thấp khi tiêu đề quá giật gân hoặc không phù hợp với nội dung thực sự. Nếu nó ở trong các hướng dẫn, thì Google đang tìm kiếm một cách cho thuật toán của họ chống lại việc câu kéo nhấp chuột, có thể là các thuật toán hiện tại hoặc tương lai”. Một thay đổi lớn khác mà Google muốn người đánh giá tập trung vào là thứ họ gọi là “mục đích có lợi” của nội dung. “Rất nhiều trang web tạo nội dung chỉ cho Google, mà không suy nghĩ tới người dùng. Họ chỉ muốn nội dung của họ với ‘từ khóa từ khóa từ khóa’ được xếp hạng tốt, và hy vọng mọi người chuyển đổi khi họ đến đó, bởi việc nhấp chuột vào quảng cáo hay liên kết tiếp thị, hay có thể đi sâu hơn vào trang. Nhưng Google muốn người đánh giá của mình nghĩ về việc một nội dung có mục đích có lợi hay không, và đây là thứ mà bất cứ chủ trang web, người tạo nội dung hay SEO nên nghĩ tới khi viết nội dung mới hay đánh giá nội dung hiện thời trên một trang web”. Người đánh giá chất lượng không thể thay đổi trực tiếp các kết quả của Google. Một người đánh giá đánh dấu một danh sách cụ thể là chất lượng thấp không gây ra việc là trang đó bị chặn hay mất thứ hạng. Thay vào đó, dữ liệu được tạo ra bởi người đánh giá chất lượng được sử dụng để cải thiện các thuật toán tìm kiếm của Google, một hệ thống tự động về xếp hạng trang web. Theo thời gian, dữ liệu của người đánh giá chất lượng sẽ có một tác động tới các trang chất lượng thấp được phát hiện bởi người đánh giá, nhưng thuật toán cũng sẽ tác động tới các trang chưa được đánh giá. Google ban hành rộng rãi các hướng dẫn của họ vào 2015 và sửa đổi chúng vài lần sau đó. Các thay đổi hiện thời tập trung vào các chủ đề như phát hiện tin giả, nội dung thiên vị hay gây khó chịu và các yếu tố khác mà Google xem là vấn đề khi được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Hãy đọc các hướng dẫn cho người đánh giá chất lượng tìm kiếm của Google được cập nhật tại đây (https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf).