1. Công ty có thông tin địa chỉ và pháp lý rõ ràng.
- Không có gì quan trọng hơn là một Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân rõ ràng, đó là điểm đầu tiên để bạn có thể tin rằng Công ty SEO đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những hoạt động trong tương lai, sau khi bạn ký kết Hợp đồng dịch vụ.
- Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một dịch vụ giá rẻ bằng việc giao phó toàn bộ mảng đầu tư quan trọng là SEO cho một cá nhân, hay một "Công ty ma" không có thông tin pháp lý. Lúc đó, điều gì sẽ xảy ra nếu cá nhân hay "Công ty ma" đột nhiên biến mất cùng với mọi thông tin về bí mật kinh doanh, định hướng, và cả tài khoản quản trị website, hosting hay tên miền của bạn? Để tìm và khôi phục lại những thiệt hại, sẽ là một bài toán rất đau đầu và tốn thời gian.
 
2. Công ty có quy trình làm việc rõ ràng và cung cấp thông tin chuyên nghiệp.

3. Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và báo giá chi tiết.
4. Công ty có phản hồi nhanh chóng, đầy đủ với các yêu cầu phát sinh.
4. Công ty cung cấp hợp đồng dịch vụ điều khoản pháp lý đầy đủ.
5. Công ty có hồ sơ khách hàng thể hiện kinh nghiệm phù hợp.