Rất nhiều người hiện nay làm kinh doanh online nhưng để kinh doanh hiệu quả thì cần hiểu một số thuật ngữ online để chúng ta có thể có được con đường kinh doanh tốt nhất cho mình. Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm URL. Đây cũng là một khái niệm cơ bản trong môi trường internet.

URL là gì?

URL, viết đầy đủ Uniform Resource Locator, là một dạng địa chỉ đặc biệt của một tài nguyên nhất định được lưu trữ trên internet, nó chứa một liên kết đến máy chủ nơi lưu trữ tài nguyên được tìm kiếm, người sử dụng sẽ nhận được thông tin cần thiết từ đó. Url có thể dẫn ta đến một trang web, tải xuống hình ảnh, video, tài liệu hoặc các loại tệp khác được lưu trữ trên máy chủ.

Cấu trúc URL?

Cấu trúc một đường dẫn URL  thường như sau:

Protocol (Giao thức)

Giao thức sẽ cho trình duyệt web biết nó đang kết nối với loại máy chủ nào. Nếu bạn và tôi có một cuộc trò chuyện thì chúng ta cần giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ. Giao thức đảm bảo điều tương tự xảy ra giữa trình duyệt web của bạn và máy tính (máy chủ) mà bạn đang cố gắng liên hệ.

Các giao thức phổ biến bao gồm:

http: – Hyper Text Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản

https: – Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – Giao thức HTTP bảo mật

ftp: – File Transfer Protocol – Giao thức truyền tệp - được sử dụng cho các máy chủ xử lý tải lên và tải xuống tệp

mailto: – được sử dụng để bắt đầu một email

Hostname

Đây là phần chính của URL, nó dẫn đến trang chủ bạn yêu cầu. Trong đó:

  • www : (world wide web) là tên miền phụ (subdomain), cái này có thể cần hoặc không
  • company : là tên miền (domain name), nó như một địa chi nhà bạn có thể tìm đường đến đó với sự trợ giúp của bản đồ
  • com : là tên miền cấp cao nhất (Top Level Domain), Đây là cấp cao nhất trong hệ thống tên miền được sử dụng để dịch địa chỉ IP thành ngôn ngữ dễ hiểu
(4) Đường dẫn (Path)

Đường dẫn đưa bạn đến đúng thư mục (folder) hoặc file trên máy chủ. Nó được bắt đầu bằng dấu gạch chéo  “/” và có các dấu “/”  giữa các thành phần.

Việc xác định được url cho mình sẽ khiến cho công việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, dễ tiếp cận với người dùng trên internet một cách cụ thể nhất. Chúc các bạn kinh doanh luôn hiệu quả!