Dưới đây là một số tóm lược về bản cập nhật tháng Tám: 1. https://www.seroundtable.com/google-medic-update-26177.html 2. https://searchengineland.com/googles-august-first-core-algorithm-update-who-did-it-impact-and-how-much-303538 3. https://ignitevisibility.com/august-1st-google-medic-update/ 4. https://www.mariehaynes.com/the-august-1-2018-google-update-strongly-affected-ymyl-sites/ Xem xét sâu hơn về bản cập nhật tháng Tám Tôi đã lưu ý rằng khi Google tiến hành bất cứ bản cập nhật ở diện rộng nào, họ sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu về cách mà các trang kết quả vận hành, và họ có thể so sánh điều đó với những gì họ thấy trước bản cập nhật cụ thể. Dựa trên điều này, họ có thể tiến hành điều chỉnh để xây dựng trên thành công của các bản cập nhật trước đó và khắc phục các điểm yếu của nó. Đây là một quá trình của sự liên tục cải tiến. Ví dụ, đây là dữ liệu Searchmetrics với một trong 100 nhà bán lẻ Fortune, cho thấy một sự sụt giảm lớn trong lượng truy cập của họ vào tháng Tư: Trang web này là của một thương hiệu rất nổi tiếng, nhưng nó nội dung khá nghèo nàn trên các trang thương mại điện tử. Các sản phẩm có ở đó, nhưng không có nhiều mô tả hay chi tiết về chúng. Và trang web đó đã bị tác động. Tuy nhiên họ đã thấy sự phục hồi ở một mức độ nào đó trong bản cập nhật tháng Tám: Dưới đây là một trang khác từ một thương hiệu lớn, nổi tiếng với cùng các bản cập nhật: Trang web này có cùng các vấn đề như sự thiếu hụt nội dung trên các trang thương mại điện tử lớn, và nó phải chịu ảnh hưởng lớn trong thời gian của bản cập nhật tháng Ba và Tư. Tuy nhiên nó cũng hồi phục trong bản cập nhật tháng Tám. Vì vậy tôi xem xét thêm các ví dụ khác. Dưới đây là một ví dụ từ ngành du lịch: Đúng vậy, một thương hiệu lớn khác với một số vấn đề về nội dung thấy được sự hồi phục trong bản cập nhật tháng Tám. Dưới đây là một ví dụ về một trang thương mại điện tử bị tác động trong tháng Ba và Tư nhưng hồi phục trong tháng Tám: Để cố gắng tìm ra điều gì đã xảy ra, tôi đã phân tích từng trang này (cũng như vài trang khác). Ở mỗi trường hợp trên, và trong vài trường hợp khác tôi xem xét, dường như sự đánh giá trong tháng Ba/Tư về độ phù hợp của trang bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt của nội dung tốt và sâu trong các trang thương mại điện tử của họ. Tại sao tất cả các trang này đều hồi phục trong bản cập nhật tháng Tám? Dựa trên dữ liệu tôi thấy được, suy đoán của tôi là sức nặng của của các tín hiệu uy tín thương hiệu là một trong những điều đã được điều chỉnh trong bản cập nhật tháng Tám. Khi tôi nói về uy tín thương hiệu, tôi không có ý là uy tín theo nghĩa E-A-T, mà đơn thuần là sức mạnh của thương hiệu. Làm thế nào Google đo lường điều đó? Có rất nhiều thành phần trong đó, bao gồm các yếu tố như liên kết, các đề cập và sự tham gia tổng thể của người dùng với thương hiệu. Tại sao uy tín thương hiệu lại quan trọng như thế? Nghĩ về điều này theo cách nhìn của người dùng. Người dùng phát triển mối quan hệ mạnh với các thương hiệu. Họ học cách để tin chúng, và chúng đưa đến cho họ sự tin tưởng. Liên quan tới loạt cập nhật này, nó có nghĩa rằng họ có thể ưa thích các trang từ các thương hiệu nổi bật mà họ tin tưởng, cho dù nội dung trên các trang này yếu hơn. Thêm vào đó, vì tò mò, tôi cũng xem lại trang ví dụ mà tôi có chia sẻ ở trước, trang thực sự làm tốt trong bản cập nhật tháng Ba và Tư. Nó đã như thế nào? Nó tiếp tục tăng trưởng! Với trang ví dụ này, độ rộng và chiều sâu của nội dung giữ cho họ tăng trưởng mạnh. Kết luận Không nghi ngờ gì khi có rất nhiều thành phần trong mỗi bản cập nhật lớn của năm nay. Tôi không nói rằng uy tín thương hiệu là sự tập trung duy nhất, hay thậm chí là sự tập trung chính của bản cập nhật tháng Tám. Nhưng nó đã thể hiện với tôi rằng nó là một trong các yếu tố đó. Điều này có ý nghĩa gì với những người xuất bản trang web như chúng ta? Nhưng gì bạn thấy với E-A-T là rất quan trọng. Bạn cần đầu tư vào nội dung và trải nghiệm người dùng. Điều đó khiến bạn trở thành một trang tốt hơn để Google xếp hạng cao hơn trong các kết quả của họ. Tuy nhiên uy tín thương hiệu vẫn quan trọng. Điều đó có nghĩa tất cả những điều khiến mọi người có trải nghiệm tốt trên trang, liên kết tới trang bạn và đề cập tới trang hay thương hiệu của bạn vẫn là một điều quan trọng trong tổng thể. Nguồn: https://searchengineland.com/