Mỗi bức ảnh đều nói lên một câu chuyện và cũng có thể giúp bạn xây dựng liên kết. Cộng tác viên Pratik Dholakiya chia sẻ về 4 cách vững chắc trong sử dụng hình ảnh để thu hút liên kết. “Tạo ra nội dung thị giác và các liên kết sẽ theo đến” là một câu nói hay, nhưng trong thực tế, nó là điều kiện cần, chứ không là điều kiện đủ. Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh để có được liên kết, bạn cần một kế hoạch vững chắc với các mục tiêu cụ thể có thể thực hiện. Sau đây là 4 cách bạn có thể sử dụng hình ảnh và nội dung thị giá để xây dựng liên kết và thúc đẩy truy cập. Sử dụng các chiến lược đó để hiểu được vấn đề và dòng liên kết trỏ về và xây dụng một chiến lược thông minh cho thương hiệu của bạn. 1. Trở thành trang hình ảnh chuẩn của ngành Việc trở thành một tiêu chuẩn trong ngành là đảm bảo rằng mọi bài viết blog của bạn cần có ít nhất một hình ảnh để thu hút mọi người và được nhìn nhận nghiêm túc, với vài ngoại lệ. Trong nhiều trường hợp, các hình ảnh này là các hình ảnh chuẩn với liên kết tới chủ đề của bài viết, thay vì nội dung hình ảnh thông thường. Không có gì sai khi sử dụng hình ảnh tiêu chuẩn, nhưng bạn có thể tận dụng nó bằng cách trở thành một nguồn để tới trong ngành với các nội dung thị giác. Sau đây là vài ý tưởng giúp bạn làm điều đó: • Tạo một danh sách các từ khoá hiếm trong ngành của bạn, và thực hiện tìm kiếm hình ảnh trên Google để xem có thiếu sót về hình ảnh nào không. • Tạo các hình ảnh thể hiện điều gì đó đầy thông tin về các từ khoá đó và các chủ đề liên quan đến chúng. Điều này có thể dưới dạng ảnh báo chí, diễn hoạ dữ liệu như là các diễn hoạ hoặc các ẩn dụ thị giác. • Tạo một bài viết blog quanh nội dung thị giác của bạn và bổ sung một mã nhúng để mọi người dễ dàng sử dụng hình ảnh có bản quyền. Tìm kiếm một công cụ “tạo mã nhúng” để giúp tạo ra mã nhúng. • Tạo một trang “hình ảnh tiêu chuẩn” trên web của bạn thu thập tất cả những hình ảnh nguyên bản, kèm với các mã nhúng. Tiêu đề của trang nên bao gồm những cụm mà giới viết blog sử dụng khi tìm kiếm hình ảnh như “hình ảnh tiêu chuẩn miễn phí”, “hình ảnh trên miền công cộng”, “các hình ảnh sáng tạo” hay các cụm tương tự, cũng như các cụm từ có liên quan. Hãy đảm bảo việc bổ sung các nhãn hình ảnh trong đoạn văn bản với các từ khoá cụ thể hơn. Bổ sung mã nhúng của bạn ở đây để đảm bảo rằng mọi người dễ dàng liên kết tới bản quyền của bạn. Hãy nhớ rằng nội dung thị giá của bạn không cần phải là thứ tuyệt vời nhất, trừ khi nó đề cập đến các chủ đề chưa được đề cập tới trong các hình ảnh khác. Các ví dụ về điều này là các hình ảnh hàng đầu cho Moz. Các hình ảnh Bảng Trắng Ngày Thứ 6 của họ thiếu hấp dẫn thị giác, nhưng chúng có ý nghĩa. whiteboard-800x505 2. Xác định các từ khoá hình ảnh giới viết blog có khả năng tìm kiếm Điều này liên quan tới chiến lược ở trên, nhưng nó là một chủ đề đủ sâu đáng để có một phần riêng về nó. Mục tiêu ở đây không chỉ là xác định các từ khoá mà người dùng của bạn tìm kiếm, hay thậm chí các từ khoá mà những người gây ảnh hưởng khác trong ngành của bạn đang tìm kiếm. Bàn cần xác định cụ thể các từ khoá mà giới viết blog và những người gây ảnh hưởng đang sử dụng và liên kết tới hình ảnh. Hãy bắt đầu bằng cách duyệt vài trang tiềm năng trong thị trường và tìm kiếm các mô hình. Sau đây là một hướng tiếp cận tôi khuyến nghị sử dụng: • Sử dụng Screaming Frog để thu thập dữ liệu một bên xuất bản hàng đầu với đối tượng khách hàng tương tự như bạn. • Vào thẻ “Externel” và lựa chọn “Images” trong bộ lọc. • Trích xuất các liên kết hình ảnh và phân tích liên kết hình ảnh để tìm kiếm các xu hướng. screamfrog2 Không may là hầu hến các bên xuất bản ngày nay không sử dụng liên kết bên ngoài để hiển thị hình ảnh; thay vào đó họ giữ các hình ảnh trên trang web của mình với một liên kết bản quyền. Vì các liên kết này không được nhúng vào cùng một ngôn ngữ HTML như bản thân hình ảnh, nên không có cách nào để xác định các liên kết hình ảnh bản quyền. Tuy nhiên bạn có thể thu thập trang web về các hình ảnh nội tại và phân tích đường dẫn hình ảnh họ sử dụng để có các ý tưởng: screamfrog1-800x466screamfrog3 Trong khi bạn sẽ không thể ngay lập tức biết được hình ảnh nào được giữ bản quyền trên các nguồn khác và hình ảnh nào được sản xuất trong nội bộ, thì bạn có thể nhanh chóng xác định được chủ đề nào mà nội dung thị giác của họ tập trung đến. Bạn cũng có thể tiến hành thu thập tất cả các liên kết ngoài và trích xuất đoạn văn bản mô tả: Trong khi điều này không giới hạn các liên kết bên ngoài tới bản quyền hình ảnh, thì nó sẽ giúp bạn xác định kiểu chủ đề họ mong muốn liên kết tới nhất. Kết hợp điều đó với dữ liệu đường dẫn hình ảnh và vài kiểm tra thủ công, bạn có thể bắt đầu có được một ý tưởng rõ ràng về kiểu từ khoá cần tập trung với các hình ảnh của mình. Lặp lại quá trình này với vài bên xuất bản hàng đầu tới khi bạn có một danh sách rõ ràng và rộng về các từ khoá cần tập trung với các hình ảnh của mình. Giờ hãy kiểm tra tính khả thi của các hình ảnh bằng cách: • Kiểm tra lượng tìm kiếm từ khoá trong Google Keyword Planner. Bạn không cần lượng quá nhiều, vì các từ khoá bạn đang tập trung phải là từ khoá được tìm kiếm bởi giới viết blog, không phải người dùng thông thường. Nhưng bạn sẽ cần đảm bảo có đủ lượng người tìm kiếm cho chủ đề mà giới blog sẽ thường xuyên lui tới hình ảnh. • Tìm kiếm từ khoá trong tìm kiếm hình ảnh của Google để xem thứ gì hiển thị. Chất lượng hình ảnh là một yếu tố quan trọng, nhưng sự phù hợp còn quan trọng hơn. Thứ bạn nhắm tới là một từ khoá không có hình ảnh tốt để truyền tải nội dung rõ ràng. Chỉ khi bạn chặt chẽ với thị trường của mình thì điều này phổ biến hơn là bạn nghĩ. • Tránh các từ khoá chung chung. Các từ khoá chung chung chỉ nên là điểm bắt đầu. Bạn nên tìm kiếm các từ khoá cụ thể truyền tải rõ ràng các khái niệm mà có thể được thể hiện diễn hoạ. • Sử dụng một công cụ như SEMrush để ước tính độ khó để xếp hạng cho từ khoá. 3. Tiếp cận tới những người sử dụng hình ảnh của bạn Nếu bạn đang tạo ra các nội dung thị giác và xuất bản chúng trên web của mình, và bạn có hiển thị tốt trong Google Images, sẽ có lúc mọi người sử dụng hình ảnh của bạn mà không liên kết tới bạn. Nhấn mạnh tới điều này khi liên hệ với những người này và hỏi họ một cách lịch sự để nhắc tới bạn qua một liên kết (Trong tất cả các trường hợp trừ việc muốn đòi tiền từ hình ảnh, tôi sẽ tránh dùng sự đe doạ về bản quyền, đặc biệt khi nó có nhiều khả năng dẫn tới họ loại bỏ hình ảnh thay vì liên kết tới bạn). Để tìm các trang sử dụng hình ảnh của bạn, hãy vào Google Images và nhấn vào biểu tượng máy ảnh: googleimagecamera-800x282 Bạn sẽ được hỏi để dán một đường dẫn hình ảnh hoặc tải lên một hình ảnh: googleimageask-800x405 Giờ thì hãy dán đường dẫn hình ảnh (trỏ tới hình ảnh chứ không phải là trang web chứa hình ảnh) vào thẻ “Paste image URL” hay nhấp vào “Upload an image” và vào các thư mục của bạn để tìm hình ảnh, nếu bạn giữ chúng trên máy. Bạn cũng có thể chỉ cần kéo và thả một hình ảnh vào khung này. Sau đó nhấn vào “Tìm kiếm hình ảnh”. Kéo qua phần kết quả “Dự đoán hình ảnh” và “Các hình ảnh tương tự”, xuống dưới tới “Các trang có chứa hình ảnh giống”. Duyệt qua để xác nhận rằng họ vẫn đang sử dụng hình ảnh đó, tìm thông tin liên hệ của họ và gửi cho họ thư yêu cầu họ trích dẫn hình ảnh của bạn với một liên kết. Nếu bạn đang sản xuất rất nhiều nội dung hình ảnh một cách thường xuyên, thì quá trình này có thể rất tẻ nhạt, vì vậy tốt nhất là tự động hoá nó. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các trang cho phép mình “tìm hình ảnh đảo ngược” với số lượng lớn các hình ảnh một cách định kỳ. 4. Hoàn chỉnh lại tỷ lệ hình ảnh/chữ của bạn Theo một nghiên cứu của BuzzSumo, thì các bài viết blog nhận được sự chia sẻ nhiều nhất trên Facebook và Twitter là những bài có một hình ảnh với khoảng 75 tới 100 chữ. Buzzsumo Báo cáo của BuzzSumo Vì có một liên hệ lớn giữa chia sẻ trên mạng xã hội với số lượng liên kết trỏ về bạn có, nên có sự kết hợp đúng giữa hình ảnh và lượng chữ có thể là một chiến lược thu hút liên kết thông minh. Như với bất kỳ thống kê nào, đặc biệt với thống kê dựa trên phân tích quan sát thay vì thử nghiệm, nên cẩn thận với chúng. Thay vì xem điều này là “thực thi tốt nhất”, thì hãy sử dụng nó như một điểm bắt đầu, thử nghiệm một vài tỷ lệ khác nhau trong một thời gian và đo lượng thứ gì làm tốt nhất với thị trường của bạn. Trong hầu hết các thị trường, thì đối tượng khách hàng các khó tính thì họ càng khao khát thông tin, có nghĩa rằng họ sẽ sẵn sàng đọc hàng đống chữ (cho dù bạn tốt hơn nên tận dụng các khoảng trắng của mình). Bạn cũng có thể thấy rằng sự thu hút liên kết và các hoạt động truyền thông xã hội không hề liên quan trong ngành của mình. Dù vậy thì quan điểm này vẫn đúng. Đo lường tỷ lệ hình ảnh/chữ của mình – và chúng liên quan thế nào với số lượng liên kết bạn nhận được – sẽ giúp cho chiến lược thu hút liên kết của bạn và cho phép bạn ra các quyết định tối ưu hơn. Giờ thì hãy sử dụng các ý tưởng này trong cuộc chơi SEO thị giác của bạn! Nguồn: https://searchengineland.com/