Google sử dụng RankBrain cho mọi tìm kiếm, tác động đến xếp hạng của rất nhiều trong số chúng

Năm ngoái, RankBrain được sử dụng cho ít hơn 15% các truy vấn. Giờ Google đã đủ tự tin để sử dụng nó mọi lúc.

google-brain-ai-rankbrain1-ss-1920

Google hiện đang sử dụng hệ thống máy-học RankBrain của mình để xử lý mọi truy vấn mà công cụ tìm kiếm này phải giải quyết, và hệ thống này đang thay đổi thứ hạng của rất nhiều truy vấn.

Tin tức đó lan truyền trong tuần này là một phần của bài báo của Steven Levy ở Backchannel về các nỗ lực máy-học tại Google (https://backchannel.com/how-google-is-remaking-itself-as-a-machine-learning-first-company-ada63defcb70). Qua bài báo, với chi tiết liên quan đến RankBrain:

Google thường có đặc tính không làm rõ ràng về việc chính xác thì họ cải thiện tìm kiếm thế nào (có gì đó liên quan đến đuôi-dài? Biên dịch tốt hơn với các truy vấn không rõ rang?) nhưng Dean nói rằng RankBrain đang “có liên quan dến mọi truy vấn”, và tác động đến xếp hạng thực sự của “có thể không phải mọi truy vấn nhưng là rất nhiều truy vấn”.

 

Thêm nữa là nó có hiệu quả lớn. Trong hàng trăm “dấu hiệu” mà Google sử dụng để tính toán thứ hạng (một tín hiệu ở đây có thể là vị trí địa lý của người dung, hoặc việc tiêu đề của trang có phù hợp với chữ trong truy vấn hay không), RankBrain giờ được xếp thứ ba về độ hữu ích. Chúng tôi đã nghe nói từ trước là RankBrain được coi là dấu hiệu xếp hạng tìm kiếm hữu ích nhất, sau nội dung và các liên kết. Nhưng trước đó, Google chỉ công bố rằng tháng Mười trước thì RankBrain được sử dụng để xử lý một “phần lớn” của 15 phần trăm của các tìm kiếm mà họ chưa từng thấy trước đây.

Tóm lại: Google đã tự tin với khả năng bí ẩn của RankBrain nên họ hiện sử dụng nó để giúp cho mọi truy vấn mà công cụ tìm kiếm đang xử lý, hơn hai tỷ tỷ một năm.

RankBrain có thể làm gì

RankBrain thực sự không thay đổi thứ hạng của kết quả tìm kiếm cho mọi truy vấn đó, mà là “rất nhiều” trong số chúng, như được công bố. Sao có thể như thế?

Điều đó phù hợp với những gì chúng ta biết về RankBrain: nó được sử dụng phần lớn như một công cụ tinh chỉnh truy vấn. Google dường như đang sử dụng nó cho mọi tìm kiếm để hiểu rõ hơn về tìm kiếm đó là về cái gì. Sau đó, một phần khác của RankBrain có thể ảnh hưởng đến những kết quả nào thực sự xuất hiện và với thứ tự nào, nhưng không phải luôn như thế.

Hãy tưởng tượng là RankBrain thấy một tìm kiếm cho “tiệm bán hoa tốt nhất tại Los Angeles”. Nó có thể hiểu rằng tìm kiếm này giống với một tìm kiếm khác phổ dụng hơn, như “các tiệm bán hoa tốt nhất tại LA”. Nếu vậy nó có thể đơn giản biên dịch tìm kiếm đầu tiên thành tìm kiếm thứ hai. Nó sẽ làm thế vì với một tìm kiếm phổ dụng hơn, Google có nhiều dữ liệu người dung hơn có thể giúp họ thấy tự tin hơn về chất lượng của các kết quả.

Cuối cùng thì RankBrain có thay đổi thứ hạng của các kết quả tìm kiếm đó. Nhưng nó làm việc này đơn giản vì nó kích hoạt một tìm kiếm khác, không phải vì nó sử dụng các yếu tố xếp hạng đặc biệt để ảnh hưởng đến danh sách hiển thị theo thứ tự nào đó.

Theo cách đó, Google đã nói rằng RankBrain cũng được sử dụng như một dấu hiệu xếp hạng thực sự, họ lặp lại điều đó vào hôm qua ở buổi SMX Advanced của chúng tôi.

 

Với giới SEO và marketing tìm kiếm đang lo lắng về những gì họ nên làm với RankBrain, câu trả lời vẫn như trước: Không gì cả, nhưng tập trung vào nội dung tốt. Thậm chí người ở Google cũng không hiểu rõ làm thế nào RankBrain làm những điều mà nó làm, chúng tôi được nghe vậy. Thành thật đấy. Nhưng nó được thiết kế để vinh danh nội dung tốt. Vì vậy hãy tập trung vào điều đó, nó sẽ luôn đúng với giới SEO, và bạn đang đi đúng hướng.

Nguồn: http://searchengineland.com/