Báo giá dịch vụ

1. Chi phí khởi tạo (Bảng giá dành cho 100 từ khóa)

Độ khó  Chi phí khởi tạo
Cấp 1 (1x) các lĩnh vực ngách ít cạnh tranh 2.700.000
Cấp 2 (2x) các lĩnh vực phổ biến 4.200.000
Cấp 3 (3x) các lĩnh vực phổ biến, cạnh tranh 6.000.000
Cấp 4 (4x) các lĩnh vực cạnh tranh rất cao 10.000.000

2. Chi phí hàng tháng (Bảng giá dành cho 100 từ khóa)

Độ khó  Phí đẩy  ITR +10  ITR +20
Cấp 1 (1x) các lĩnh vực ngách ít cạnh tranh 2.000.000/tháng 3.000.000 4.000.000
Cấp 2 (2x) các lĩnh vực phổ biến 3.500.000/tháng 5.000.000 6.500.000
Cấp 3 (3x) các lĩnh vực phổ biến, cạnh tranh 5.000.000/tháng 7.500.000 10.000.000
Cấp 4 (4x) các lĩnh vực cạnh tranh rất cao 8.000.000/tháng 12.000.000 16.000.000

3. Chi phí duy trì (Bảng giá dành cho 100 từ khóa)

Độ khó  Duy trì ITR >10%
Cấp 1 (1x) các lĩnh vực ngách ít cạnh tranh 1.500.000
Cấp 2 (2x) các lĩnh vực phổ biến 2.200.000
Cấp 3 (3x) các lĩnh vực phổ biến, cạnh tranh 3.500.000
Cấp 4 (4x) các lĩnh vực cạnh tranh rất cao 6.000.000

(*) Những từ khóa tính ITR bao gồm cả những từ khóa có độ cạnh tranh cao, trung bình hoặc thấp. Bản kế hoạch từ khóa sẽ thỏa thuận và được sự đồng ý của cả hai bên
(**) ITR là chỉ số đo sự thành công của dự án SEO để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây
(***) Bảng giá trên đã bao gồm VAT

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Tại Hà Nội
Hotline: 098 970 1431
Email: sales@bigseo.vn
Skype: bigseo.vn

Tại TP.HCM
Hotline: 093 825 1869
Email: saleshcm@bigseo.vn
Skype: bigseo.hcmc