Xây dựng liên kết hỏng thật dễ dàng

Xây dựng liên kết hỏng là một chiến lược tốt, tuy nhiên việc tìm kiếm các liên kết hỏng có thể là một quá trình tốn thời gian và không hiệu quả. May mắn là nhà báo Patrick Stox có một phương cách tiện dụng để xác định các cơ hội liên kết đã hỏng mà phù hợp.

broken-bad-link-ss-1920

Tôi thấy có các câu hỏi trên các diễn đàn hàng ngày từ nhiều người hỏi liệu họ có thể xây dựng liên kết tới trang web của họ thế nào. Có rất nhiều cách để xây dựng liên kết, nhưng có một chiến lược cụ thể mà tôi tin rằng đáng để được cập nhật: xây dựng liên kết (đã) hỏng. Thay vì việc thông báo rằng thứ gì đó đã chết hoặc nói rằng nó không hoạt động, giới SEO nên tiến hành cải thiện các phương thức để chúng hoạt động hiệu quả nhất.

Xây dựng liên kết hỏng là gì?

Xây dựng liên kết hỏng là một chiến lược liên quan đến việc tìm kiếm các nguồn không còn hoạt động, tái tạo một phiên bản của nội dung đó và tiếp cận với các quản trị web, người liên kết tới nội dung đó để đề nghị họ thay thế liên kết hỏng với một liên kết tới nguồn mới tạo của bạn. Bạn đang cung cấp giá trị cho quản trị web, giúp họ dọn dẹp trang web của họ và môi trường web tổng thể, trong khi cũng xây dựng liên kết tới trang web của bạn.

Xây dựng liên kết hỏng không phải là một chiến lược mới, nhưng với sự tăng trưởng mạnh của web trong những năm gần đây và với các công nghệ mới hay việc tái thiết kế của các trang web, số lượng các liên kết hỏng đang tăng lên. Tôi ngạc nhiên là kiểu xây dựng liên kết này dường như không được ưa chuộng nữa. Tôi nghe nhiều câu chuyện về khối lượng thời gian khủng khiếp được đầu tư vào việc nghiên cứu và việc tiếp cận lại có tỷ lệ phản hồi thấp. Khi sự hiệu quả sút giảm, đây là lúc để tìm kiếm nguyên nhân tại sao và nhìn lại quá trình tổng thể để làm cho nó tốt và nhanh hơn.

Những gì liên qua đến việc xây dựng liên kết hỏng?

Tôi sẽ không giả bộ rằng bài báo này bao trùm chủ đề như Russ Jones đã làm trong (https://moz.com/blog/the-broken-link-building-bible) và (https://moz.com/blog/broken-link-building-bible-new-testament). Russ đưa ra ba bước chính: Khảo sát, Tạo nội dung và Tiếp cận. Nghe có vẻ đơn giản, cho đến khi bạn nhận thấy việc khảo sát nói riêng đòi hòi nhiều thời gian và kiến thức về các truy vấn tìm kiếm và việc thu thập dữ liệu của web và kết quả tìm kiếm Google.

Làm thế nào ta khiến việc xây dựng liên kết hỏng dễ dàng hơn?

Nói thực thì xây dựng liên kết là khó khăn và gây nhầm lẫn, đặc biệt cho những người mới trong ngành. Tôi tin là sẽ dễ dàng hơn để sửa một liên kết lỗi đến trang web của bạn hơn là xây dựng liên kết mới, và tôi ủng hộ việc sửa các liên kết tới các trang web cũ của bạn không chỉ một lần (http://searchengineland.com/take-back-lost-links-220462), mà lần thứ hai (http://searchengineland.com/fixing-historical-redirects-using-wayback-machine-apis-257628) trong các bài báo trước trên trang này.

Tôi vẫn tin rằng đây là một trong những thành công dễ dàng nhất cho một trang web, nhưng hôm nay tôi muốn cho bạn thấy một cách thậm chí dễ hơn để ưu tiên cho các chuyển hướng này, hơn là chuyển hướng mọi thứ. Thay vì việc thu thập tất cả các trang web, hãy sử dụng cơ sở dữ liệu Ahrefs và xem xét các liên kết hỏng đến trang web của ta. Nó đơn giản chỉ là điền tên miề của bạn và nhấn vào một liên kết.

Làm việc này, tôi có thông tin về nơi mà các liên kết xuất phát và những trang nào mà chúng liên kết tới trên trang web của tôi. Tôi có thể ưu tiên các chuyển hướng dựa trên trang nào có sụt giảm mạng lưới liên kết nhất hoặc đâu là thứ quan trọng nhất để tôi cải thiện.

Trong khi tôi gọi quá trình này là cải thiện liên kết thay vì xây dựng liên kết hỏng, hai việc này có rất nhiều điểm tương tự. Sau cùng, việc cải thiện liên kết giúp mọi người thoát khỏi việc tìm kiếm liên kết tới các trang hỏng trên trang web của bạn và sử dụng xây dựng liên kết hỏng để chống lại bạn.

Sử dụng việc cải thiện liên kết với đối thủ để thực hiện xây dựng liên kết hỏng

Nếu ta mở rộng này quy trình này một chút và xem xét các liên kết hỏng của các đối thủ, đây là chỗ ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.

Hãy lấy ví dụ là Apple. Như bạn có thể thấy ở ảnh chụp màn hình phía dưới, họ có gần 8 triệu liên kết tới tên miền của họ mà hiện thời dẫn đến các trang 404.

Nếu ta trích xuất chúng và nhóm chúng lại theo trang mà chúng liên kết tới, đây là rất nhiều cơ hội để cho một đối thủ theo đuổi xây dựng liên kết hỏng. Ta vừa mới cắt được tất cả tất cả việc sử dụng các truy vấn nâng cao, việc thu thập dữ liệu trong giai đoạn thu thập dữ liệu của việc xây dựng liên kết hỏng.

Bước kế tiếp là tạo nội dung, phải không? Là một đối thủ cạnh tranh, có khả năng ta có nội dung tương tự với những gì mà các đối thủ khác của ta đã có trên trang web của họ. Tất nhiên sẽ không phải luôn như vậy, nhưng nếu ta có nguồn tương tự nhau, thì ta đã vừa bỏ đi được một lượng lớn thời gian phải tiêu tốn trong quá trình xây dựng liên kết hỏng.

Những điều còn lại phải làm là thu thập thông tin liên hệ của các chủ trang web liên kết tới các trang này và tiếp cận với họ. Chúng ta đã cắt rất nhiều thời gian trong quá trình xây dựng liên kết hỏng bằng cách đơn giản là sử dụng dữ liệu mà Ahrefs đã thu thập – và có khả năng cũng đã cắt được thời gian trong quá trình tạo nội dung sử dụng cách này.

Tiếp cận không phải là điểm mạnh của tôi, vì vậy tôi sẽ viện dẫn cho bạn vài bài báo từ Julie Joyce (http://searchengineland.com/manual-link-buildings-7-worst-outreach-offenses-245688) và Andrew Dennis (http://searchengineland.com/link-building-outreach-preparation-meets-persuasion-250847).

Kết luận

Làm cho quá trình xây dựng liên kết hỏng bằng cách sử dụng báo cáo liên kết hỏng với các trang web của các đối thủ cạnh tranh mà bạn đã có nội dung cho chúng.

Nguồn: http://searchengineland.com

Rate this post