SEO tổng thể là gì?

Trong khi SEO từ khóa chỉ nhằm vào một vài từ khóa ngắn thì SEO tổng thể nhằm đến cả từ khóa ngắn, từ khóa trung bình và từ khóa dài. Nói một cách đơn giản SEO tổng thể bao gồm SEO 10 từ khóa ngắn +50 từ khóa trung bình +200 từ khóa dài.

seo_tu_khoa_seo_tong_the

Ví dụ khi SEO cho một cửa hàng bán Tivi led

SEO từ khóa sẽ bao gồm các từ:

 • Tivi led
 • Tivi led samsung
 • Tivi led sony
 • Tivi led LG
 • Tivi led 32 inch

SEO tổng thể sẽ bao gồm:
1. Các từ khóa ngắn:

 • Tivi led
 • Tivi led samsung
 • Tivi led sony
 • Tivi led LG
 • Tivi led 32 inch

2. 50 từ khóa trung bình:

 • Tivi led samsung 32
 • Tivi led samsung 32 inch
 • Tivi led samsung 40
 • Tivi led samsung 40 inch
 • Tivi led sony 32
 • Tivi led sony 32 inch
 • Tivi led sony 40 inch
 • ……………

3. Và hàng trăm từ khóa dài:

 • Tivi led sony 32 inch full hd
 • Giá tivi sony 42 inch
 • Tivi led sony 40 inch full hd
 • Tivi Samsung led 40 inch giá rẻ
 • Tivi samsung internet 40 inch
 • Xem giá tivi samsung
 • Smart tivi samsung 40 inch
 • ……………

Như vậy SEO tổng thể là cách tiếp cận toàn diện hơn so với SEO từ khóa

Tại sao bạn chỉ làm SEO vài từ khóa trong khi khách hàng của bạn search hàng nghìn từ?