- Thẻ ALT(Alternative information ) là thẻ tối ưu nội dung mô tả hình ảnh mà bạn muốn truyền tải

- Bot google chỉ nhận diện được: màu sắc, mật độ điểm ảnh, kích thước ảnh. Để hiểu được nội dung ảnh muốn truyển tải là gì thì thẻ ALT sẽ giải quyết được phần còn lại của bức ảnh.

- Cú pháp thẻ ALT rất đơn giản và được sử dụng như sau:

  <img title=”thẻ tiêu đề của ảnh” src=”đường dẫn đến file ảnh” alt=”Mô tả hình ảnh muốn truyền tải” />

Với cú pháp trên khai báo được nội dung cho hình ảnh muốn truyền tải đến người dùng, mô tả hình ảnh nên đặt theo từ khóa seo.

-Viết thẻ ATL cho ảnh cực kỳ đơn giản, hầu hết các website hiện nay đã tích hợp để bạn viết tối ưu thẻ ALT cho ảnh

Ví dụ: Bạn muốn seo lĩnh vực có nhóm từ khóa "thiết kế biệt thự 3 tầng" thì thẻ alt nên đặt theo tên từ khóa không dấu như sau:

              <img src=”đường dẫn đến file ảnh” alt=”thiet-ke-biet-thu-3-tang” />

Ở mỗi một bức ảnh bạn đăng tải lên web được sử dụng thẻ ALT sẽ ưu tiên nằm trên top tìm kiếm hình ảnh của Google vì đơn giản bởi trong thẻ ALT có chứa nội dung từ khóa mà người dùng tìm kiếm sẽ trả lại kết quả tìm kiếm chính xác cho người dùng.