Hiện nay các SEOer thường đánh giá một webpage dựa trên 2 thông số chủ yếu là PageRank và PA, để đánh giá một cách khách quan 2 thông số này tôi tiến hành đo PR và PA trên các website. Các website này đều là những website nổi tiếng và có sự ổn định cao, các website chia làm 3 nhóm – Website chính phủ – Website tin tức – Website thương mại Nhóm website chính phủ PR_vs_PA_gov Mới nhìn qua kết quả đã thấy một điểm bất thường là website của bộ xây dựng, trong khi PR=8 thì PA=41 chỉ số chỉ bằng một website thương mại bình thường rõ ràng ở đây PA đã đánh giá không chính xác mức độ quan trọng của website này. Với những website của chính phủ Mỹ thì PA đánh giá khá hơn khi đánh giá website của bộ y tế Mỹ http://www.hhs.gov/ PA = 96 khá tương đồng với PR=10 Nhóm site tin tức PR_vs_PA_news Ở nhóm tin tức thì có một sự phù hợp khá tốt giữa PA và PR, nói chung PR = PA/10 (+/- 1), có thể với các site tin tức bình thường thì thuật toán của Moz xử lý tương đồng hơn với thuật toán PR của Google. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là báo nhân dân trong khi PR của báo nhân dân đánh giá ở mức cao nhất trong các trang báo Pr8 thì PA chỉ đạt 64, đứng bét bảng trong các trang tin tức khảo sát. Về mặt độ tin cậy thì báo nhân dân phải có độ tin cậy cao hơn các báo khác (PR và PA đều đánh giá độ quan trọng của webpage) nên rõ ràng rằng thuật toán PR của Google tinh tế và chính xác hơn nhiều so với thuật toán PA của Moz Nhóm site thương mại PR_vs_PA_comerce Ở nhóm site thương mại do PR và PA đều không có sự khác biệt đáng kể, tuy nhiên cũng không có sự tương đồng giữa PA và PR, 2 thông số này vẫn luôn nhảy loạn xạ và không có nhiều điểm chung Kết luận So sánh giữa chỉ số và thực tế thì PR vẫn là thông số mô tả tốt hơn độ quan trọng của website, điểm yếu của PR chỉ là chậm cập nhât. Khi chúng ta đang phụ thuộc vào Google thì thông số chính họ cung cấp sẽ đáng tin cậy hơn bên thứ 3, nếu một ngày nào đó GG không công khai chỉ số này nữa thì mới phải dùng đến PA Bản excel có thể download tại đây