Index là gì?

Đây là một câu hỏi rất hay cho những người muốn đạt được thành công trong SEO. Đầu tiên, hãy định nghĩa thuật ngữ “index”, trong tiếng Việt nghĩa là chỉ mục. Trong thế giới SEO, đó là một quá trình thêm các trang web vào cơ sở dữ liệu của Google và các công cụ tìm kiếm khác. Một công cụ tìm kiếm sẽ thu thập dữ liệu trang web của bạn, rà soát nội dung để thêm vào chỉ mục của nó.

Bạn có thể nghĩ về Index như một cơ sở dữ liệu nội dung được coi là đủ xứng đáng để hiển thị dưới dạng câu trả lời cho các truy vấn tìm kiếm. Các sự cố kỹ thuật với trang web của bạn có thể làm cho các trang không được lập chỉ mục, cũng như làm cho các chỉ số khác chất lượng thấp đi, bao gồm nội dung trùng lặp, nội dung bị đánh cắp, nội dung hời hợt, tín hiệu trang web xấu, trải nghiệm người dùng xấu, phần mềm độc hại,…. Google cũng duy trì một chỉ mục bổ sung, đó là một cơ sở dữ liệu thứ cấp chứa các trang có tầm quan trọng thấp hơn (và không thể hiển thị trên các tìm kiếm trừ khi bạn buộc Google hiển thị chúng).

Để hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của nó, chúng ta cần xác định một thuật ngữ khác “crawl” (thu thập dữ liệu). Google bot truy cập trang web của bạn với tần suất nhất định và thu thập thông tin về chất lượng trang web của bạn. Quá trình này còn được gọi là ”thu thập dữ liệu”. Sau khi bot tìm kiếm quét một trang web và nhập dữ liệu vào chỉ mục, nó sẽ xếp hạng trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm organic.

Vì vậy, chúng ta nhận thấy rằng thu thập dữ liệu → lập chỉ mục → xếp hạng (crawl 🡪 index 🡪 rank) là các quá trình liên kết với nhau.

Một cách để kiểm tra việc lập chỉ mục của bạn trong các công cụ tìm kiếm là đăng ký Webmaster tools. Ví dụ như Google Search Console, ở đây nó sẽ báo cáo số lượng trang được lập chỉ mục. Bạn cũng có thể submit XML sitemap trang web của bạn để xem có bao nhiêu trang được lập chỉ mục trong những trang bạn đã submit.

Để kiểm tra trạng thái lập chỉ mục theo cách thủ công, chỉ cần sử dụng lệnh sau

  • Kiểm tra index toàn site: site:domain
  • Kiểm tra index url bất kỳ: site:linkurl

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ phần nào giúp bạn hiểu hơn về Index trên google và đặc biệt là hiểu được ảnh hưởng của việc Index website trên google nhất là trong SEO. Từ đó bạn có thể có được phương hướng phát triển website của mình tốt nhất trên google tránh để việc không index website ảnh hưởng tới sự tồn tại của website của bạn trên google bạn nhé!