Hyperlink (còn được gọi siêu liên kết) là một phần không thể thiếu đối với một siêu văn bản www(viết tắt World Wide Web).

Siêu liên kết Hyperlink giúp người dùng hoàn toàn dễ tìm kiếm thông tin khác nhau về một chủ đề nào đó trên mạng . Một siêu liên kết Hyperlink  là một phần văn bản hay là hình ảnh của trang web mà khi người dùng click vào đó sẽ tự động đi đến một nội dung  cụ thể trên trang web.

Tác động của người dùng khi bấm vào một siêu liên kết Hyperlink có thể khác nhau với hệ thống siêu văn bản và đôi khi nó phụ thuộc hoàn toàn vào liên kết.

Siêu liên kết  Hypertext cũng được hiểu là một đường dẫn tài liệu có kèm theo văn bản giúp người dùng biết trước được đúng đường dẫn mà họ sẽ click và cũng có thể hiểu và gọi nó là  Anchor text.

Anchor text hay siêu liên kết văn bản Hypertext cũng là yêu tố quan trọng, mà qua đó con bọ của google biết được từ khóa đi cùng với nội dung trang đích của bạn là gì, để xếp hạng trang trang kết quả tìm kiếm của google.