Có phải Google sử dụng dữ liệu số lần nhấp chuột cho việc xếp hạng tìm kiếm địa phương? Một bài viết mới đây của Google nói như vậy, nhưng nó nhanh chóng bị chỉnh sửa để xóa đi chi tiết đó.

google-world-maps2-ss-1920-800x450

Có phải các kết quả tìm kiếm địa phương của Google bị ảnh hưởng bởi số lần nhấp chuột trên các danh sánh địa phương? Vài SEO địa phương nghĩ như vậy, và Google xác nhận ngắn gọn điều này bằng một bài viết trong diễn đàn của họ. Nhưng giờ thì chi tiết đó đã biến mất, và Google không nói rằng số lần nhấp chuột có được sử dụng cho xếp hạng địa phương hay không. Rahul J., người được cho là một nhân viên chính thức của Google, đăng tin nhắn này vào đầu tuần trên diễn đàn. Nó nêu ra vài yếu tố mà Google sử dụng để xếp hạng kết quả tìm kiếm địa phương, của danh sách Google My Bussiness (tìm kiếm doanh nghiệp). Một trong những yếu tố đầu tiên được viết như sau "Lịch sử tìm kiếm: Số lần danh sách được nhấp chuột - tính từ trước đây - bởi người dùng sử dụng từ khóa tìm kiếm". Rahul sau đó thay đổi tin nhắn sau khi mọi người bắt đầu nói về điều này, thành như sau "Lịch sử tìm kiếm: Số lần nó hữu ích về mặt lịch sử, trên cơ sở của sự phù hợp (của công ty bạn với từ khóa), sự nổi bật (lượng truy cập vào địa chỉ của bạn) và khoảng cách (từ công ty bạn đến nơi phát sinh tìm kiếm)". Dưới đây là ảnh chụp màn hình trước và sau: Trước:

ctr-a-local-search-factor-1449146054-800x257

Sau:

google-message-change-1449146141-800x248

Tôi đã hỏi Google tại sao nội dung này lại bị gỡ bỏ, và Google nói rằng nó vô tình được đăng lên bởi nhân viên của Google. Điều này có nghĩa là nhân viên Google đã đăng thông tin không chính xác và sau đó sửa lại thông tin, hoặc Google đã đăng thông tin mà họ không muốn các SEO và quản trị web biết. Google đã nói đi nói lại rằng dữ liệu nhấp chuột và các dữ liệu khác về sự tham gia của người dùng không được sử dụng trong thuật toán xếp hạng của họ. Tuy nhiên không có nghĩa là Google không sử dụng dữ liệu đó cho xếp hạng kết quả địa phương. Khi nói chuyện với họ, Google không cho tôi biết dữ liệu lần nhấp chuột có tác động đến xếp hạng địa phương hay không. Họ chỉ nói với tôi rằng ngôn ngữ trong tin nhắn mới mô tả chính xác hơn về cơ chế làm việc của thuật toán. Điều đáng chú ý là Rahul J., nhân viên đăng bài viết, dường như là nhân viên mới ở Google. Hồ sơ cá nhân trên diễn đàn của ông ấy mới được đăng ký, và ông ấy chỉ có vài bài viết trên diễn đàn. Vì thế có lẽ là ông ấy thực sự đã đăng những thông tin không chính xác? Tôi đã đề nghị Google thông báo chính thức về việc họ có sử dụng dữ liệu lần nhấp chuột cho xếp hạng địa phương hay không, và tôi đang đợi phản hồi của họ về vấn đề này. Nguồn: http://searchengineland.com/