Nếu các trang của bạn làm việc trên nền HTTPS, Google sẽ hiển thị phiên bản HTTPS ưu tiên hơn là phiên bản HTTP, bắt đầu từ hôm nay.

google-https1-ss-1920-800x450

Ông Zineb Ait Bahajji từ Google thông báo rằng bắt đầu từ giờ, Google sẽ ưu tiên lập chỉ mục HTTPS trước, xếp trước trang HTTP tương tự. Điều đó có nghĩa là nếu hệ thống điều hướng nội bộ trong web của bạn tham chiếu các đường dẫn HTTP, Google sẽ tìm kiếm các trang tương đương làm việc trên nền HTTPS. Nếu có thì Google sẽ lập chỉ mục phiên bản HTTPS và hiển thị các trang đó trong kết quả tìm kiếm. Google cho biết “Hôm nay chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đang điều chỉnh hệ thống lập chỉ mục để tìm kiếm thêm các trang HTTPS… Đặc biệt chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập các trang HTTPS tương đương với các trang HTTP, thậm chí khi các trang đó không liên kết với trang nào khác… Khi hai đường dẫn đến từ cùng tên miền có cùng nội dung nhưng hoạt động trên các giao thức khác nhau, chúng tôi sẽ chọn lập chỉ mục với đường dẫn HTTPS”. Các điều kiện bao gồm: • Nó không chứa các thành phần không an toàn. • Nó không chặn robots.txt thu thập thông tin. • Nó không chuyển hướng người dung đến hoặc qua các trang HTTP không an toàn. • Nó không liên kết rel=”canonical” (tránh trùng lặp nội dung) đến trang HTTP. • Nó không chứa thẻ meta robots noindex (không cho phép lập chỉ mục). • Nó không chứa các liên kết ngoài đến các đường dẫn HTTP. • Sơ đồ trang web liệt kê đường dẫn HTTPS hoặc không liệt kê phiên bản HTTP của các đường dẫn. • Máy chủ có chứng chỉ TLS hợp lệ. Điều kiện đầu tiên là quan trọng, khi yêu cầu trang web không được chứa “các thành phần không an toàn”. Có nhiều trang chứa các hình ảnh, đối tượng nhúng kèm, video không an toàn và nhiều thứ tương tự. Đây là một phần trong các nỗ lực của Google để bảo đảm trang web an toàn hơn. Nguồn: http://searchengineland.com/