CTR được sử dụng để đo lường 1 chiến dịch seo và adwords

- CTR là Click Through Rate - Tỷ lệ nhấp chuột – là tỷ lệ người xem 1 đường dẫn cụ thể

- CTR = (số lần nhấp chuột / số lần quảng cáo hiển thị)*100%

- Trong seo: Số lần hiển thị mà website của bạn hiển thị xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm và được người dùng click vào.

- Trong Adwords: Số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn hiển thị xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm và được người dùng nhấp chuột vào

Các yếu tố giúp tăng CTR

Trong seo

Một là tối ưu website: Code(CSS/HTML, Images, Video) thẻ title, thẻ meta description, thẻ ảnh alt

Hai là tối ưu nội dung trang đích

==> Nếu site của bạn không được tối ưu được các yếu tố trên dù từ khóa của bạn đạt được thứ hạng tốt trên trang kết quả tìm kiếm ,thì title và meta description nội dung không hấp dẫn không thu hút được khách hàng click vào trang web của bạn

Trong adwords

Một là tối ưu landingpage( nội dung của trang đích chạy quảng cáo phù hợp với từ khóa quảng cáo)

Hai là  tối ưu từ khóa

Ba là tối ưu title và meta description ==> Mẫu quảng cáo quyết định 50% tới việc CTR tăng

Bốn là tiện ích mở rộng

Cuối cùng là tối ưu mẫu quảng cáo thường xuyên và liên tục