Đối với những người làm kinh doanh online khi chạy quảng cáo Google adwords hay làm SEO đều có chung mục tiêu bước đầu là đưa website của mình tiếp cận được với nhiều khách hàng. Để đánh giá tỷ lệ tiếp cận này cần dựa vào chỉ số CTR - được sử dụng để đo lường 1 chiến dịch seo và adwords.

Khái niệm CTR:

  • Click Through Rate - Tỷ lệ nhấp chuột – là tỷ lệ người xem 1 đường dẫn cụ thể
  • CTR = (số lần nhấp chuột / số lần quảng cáo hiển thị)*100%
  • Trong seo: Số lần hiển thị mà website của bạn hiển thị xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm và được người dùng click vào
  • Trong Adwords: Số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn hiển thị xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm và được người dùng nhấp chuột vào

Các yếu tố giúp tăng CTR

- Trong seo

+ Tối ưu website: Code(CSS/HTML, Images, Video) thẻ title, thẻ meta description, thẻ ảnh alt

+ Tối ưu nội dung trang đích

==> Nếu site của bạn không được tối ưu được các yếu tố trên dù từ khóa của bạn đạt được thứ hạng tốt trên trang kết quả tìm kiếm thì title và meta description nội dung không hấp dẫn ko thu hút được khách hàng click vào trang web của bạn

- Trong adwords

+ Tối ưu landingpage( nội dung của trang đích chạy quảng cáo phù hợp với từ khóa quảng cáo)

+ Tối ưu từ khóa

+ Tối ưu title và meta description ==> Mẫu quảng cáo quyết định 50% tới việc CTR tăng

+ Tiện ích mở rộng

+ Tối ưu mẫu quảng cáo thường xuyên và liên tục