Cookie là một đoạn văn bản ghi nhận thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của người dùng
  • Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một trang web
  • Cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như: tên user, password và lịch sử truy cập trang web
  • Các thông tin này được lưu trong ổ cứng của máy tính  để nhận ra khi người dùng truy cập một trang web
  • Cookie lưu trữ lịch sử những tập tin(dữ liệu) mà trang web gửi thông tin đến máy tính của người dùng
  • Khi người dùng truy cập đến một trang web có gắn cookie, máy chủ web của trang đó sẽ tự động gửi cookie đến trình duyệt của người dùng

Cookie gồm các loại như sau:

  • “Session Cookie”: được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính chỉ trong phiên duyệt web và sẽ tự động xóa khi trình duyệt được đóng lại.
  • “Persistent Cookie”: khác với Session Cookie thì cookie loại này được lưu trữ trực tiếp trên ổ cứng của máy tính và không hề bị xóa khi đóng trình duyệt
  • “Persistent Cookie” có thể được sử dụng để nhận dạng người dùng, phân tích hành vi lướt web của người dùng