Google nhận được giấy khám xét về danh tính của tất cả những ai tìm kiếm tên nạn nhân

Nếu một yêu cầu rộng như vậy bị lặp lại trong các lĩnh vực pháp lý khác, cơ quan thực thi luật pháp địa phương có thể sử dụng Google như là điểm dừng đầu tiên trong các cuộc điều tra của họ.

google-legal1-white-ss-1920

Theo Ars Technica, cảnh sát ở ngoại ô Minnesota đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu Google tiếp lộ danh tính của những người tìm kiếm tên hoặc hình ảnh của những nạn nhân về gian lận tài chính tại địa phương. Rõ ràng là yêu cầu này quá rộng và sẽ có khả năng mở cánh cửa cho các yêu cầu “lười biếng” khác của cảnh sát trên toàn quốc.

Các yêu cầu khám xét và các luật liên quan được quản lý bởi Tu chính án số 4 của Hiến pháp Mỹ. Thông thường, một quan chức thi hành án phải cho biết “nguyên nhân có thể” để một thẩm phán quyết định về lệnh khám xét. Các lệnh khám có thể được phát ra với các bên thứ ba không phải là đối tượng điều tra nhưng có thể có thông tin liên quan đến điều tra.

Lệnh khám xét trong trường này tìm kiếm danh tính và các thông tin liên quan của tất cả người dùng tìm kiếm tên nạn nhân, bao gồm địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh, mã số an sinh xã hội, địa chỉ hòm thư, thông tin thanh toán (ví dụ như thẻ tín dụng) và địa chỉ IP và MAC. Rõ ràng là tính riêng tư trong yêu cầu này thật sự đáng lo ngại.

Có khả năng như sau, nếu có ai đó đọc hoặc nghe tin tức về nạn nhân và tìm kiếm thông tin thêm, cá nhân đó sẽ bị vướng vào phạm vi của yêu cầu này, mặc dù không hề có nguyên nhân nào để tin rằng người tìm kiếm đó có liên quan. Cảnh sát nên xác định các nghi phạm cụ thể và thông tin của chúng, thay vì việc cố gắng lợi dụng Google để thực hiện điều tra sơ bộ.

Nếu yêu cầu rộng này được cho phép và bị lặp lại trong các lĩnh vực pháp lý khác, cơ quan thực thi luật pháp địa phương sẽ có động cơ sử dụng Google như là điểm dừng đầu tiên trong các cuộc điều tra của họ. Họ có thể đưa ra các yêu cầu mơ hồ và rộng để có thông tin, với hy vọng là xác định được nghi phạm hoặc tìm kiếm thông tin một cách không thể chấp nhận về những người “đáng ngờ” với các bằng chứng mong manh. Google sau đó sẽ trở thành một phần mở rộng của lực lượng cảnh sát và một công cụ bị lạm dụng.

Trong khi Google và cơ quan hành pháp địa phương từ chối bình luận, thì có khả năng Google đang cố gắng để thu hẹp phạm vi của yêu cầu này. Video sau đây giải thích Google xử lý yêu cầu này thế nào: https://youtu.be/MeKKHxcJfh0.

Nguồn: http://searchengineland.com