Google giải thích về cách làm việc của các báo cáo trong công cụ Search Console

Tại sao các báo cáo trong công cụ Google Search Console bị trì hoãn? Google giải thích về điều này.

google-tools1-ss-1920-800x450

Nhà phân tích về xu hướng quản trị web của Google, John Mueller đã viết một bài chi tiết trên Google+ để giải thích cách làm việc của các báo cáo trong công cụ Search Console và tại sao dường như là chúng bị trì hoãn đối với vài báo cáo.

Câu trả lời ngắn gọn đó là nó mất thời gian để dữ liệu đến được với Search Console, chính vì (lý do a) thời gian Google tiêu tốn để gửi giữ liệu từ bộ phận thu thập dữ liệu đến bộ phận quản trị seach console và (lý do b) thực tế là các đường dẫn khác nhau trên một trang web có thể được thu thập ít hơn hoặc thường xuyên hơn.

John Mueller đã viết như sau, theo một cách rõ ràng:

Khi nói đến các báo cáo tổng hợp trong công cụ Search Console, có hai yếu tố thời gian liên quan cần phải được chú ý:

• Độ trễ từ thu thập dữ liệu đến báo cáo. Mất vài ngày (đến khoảng một tuần) để công cụ Search Console hiển thị những dữ liệu sau khi chúng được thu thập. Có nhiều quá trình diễn ra với các dữ liệu, và Search Console cố gắng để phản ánh trạng thái cuối cùng – điều này có thể mất thêm chút thời gian nữa. Điều này có thể rõ ràng được nhận thấy với một sự thay đổi đột ngột, như là chuyển từ “không có trang AMP nào” đến “có nhiều trang AMP” (AMP: tối ưu cho di động).

• Mức độ thu thập đối với mỗi đường dẫn là khác nhau. Vài đường dẫn được thu thập với tần suất mỗi vài phút, một số khác thì mỗi vài tháng, và có nhiều đường dẫn thì tần suất ở trong khoảng đó. Nếu bạn đi từ “tất cả các đường dẫn đều lỗi” đến “tất cả các đường dẫn đã được sửa” (điều này thật tuyệt nếu bạn làm được), sẽ mất thời gian để xuống mức “không có lỗi nào” trong các báo cáo tổng hợp. Thông tin này có vẻ là hơi khó hiểu, nhưng tôi đã tạo một bảng tính đơn giản để thể hiện nó, hãy tải bản copy và vọc vạch nó: https://goo.gl/1pToL8

Nếu Google không hiển thị các lỗi AMP ở trang web của tôi hoặc không nhận thấy rằng chúng tôi đã sửa vài lỗi thu thập dữ liệu ngày hôm qua, đơn giản chỉ vì độ trễ trong thu thập dữ liệu và phát hành báo cáo.

Rất nhiều quản trị web đã nhận thấy rằng dữ liệu từ công cụ Google Search Data bị trì hoãn đến hai ngày hoặc hơn thế, bài viết này giải thích tại sao lại có việc đó.

Nguồn: http://searchengineland.com/