Google giải thích làm thế nào để bạn loại bỏ nội dung AMP ra khỏi tìm kiếm

Không phải Google muốn bạn tiến hành các bước này, nhưng nếu bạn thực sự muốn dừng hỗ trợ AMP trên trang của mình, sau đây là cách để làm điều đó.

Cuối cùng thì Google đã bổ sung một tài liệu trợ giúp (https://developers.google.com/search/docs/guides/remove-amp) trong phần dành cho nhà phát triển của mình giải thích làm thế nào để giới xuất bản và quản trị web có thể loại bỏ nội dung AMP (tăng tốc cho di động) khỏi hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Tất nhiên Google không muốn bạn dừng hỗ trợ nội dung AMP tuy nhiên nếu bạn cho rằng AMP không thúc đẩy các thông số bạn muốn, thì bạn có thể loại bỏ một cách an toàn nội dung AMP bằng cách tuân theo các hướng dẫn phía dưới.

Google liên kết tới các tài liệu hỗ trợ cho các nhà cung cấp hệ thống quản lý nội dung phổ biến bao gồm WordPress, Drupal và Squarespace. Với các nền tảng hoặc các giải pháp xây dựng tùy biến khác, Google cung cấp ba phương thức để loại bỏ nội dung AMP khỏi tìm kiếm.

Từ các hướng dẫn của họ ở liên kết phía trên:

Phương thức 1: Loại bỏ AMP khỏi Google Search

Sử dụng phương thức này để loại bỏ các trang AMP của bạn khỏi Google Search mà không hiển thị lỗi với người dùng.

1. Loại bỏ liên kết rel=”amphtml” khỏi trang canonical (tránh trùng lặp) trong mã nguồn.
2. Tùy chỉnh máy chủ của bạn để trả về hoặc một phản hồi HTTP 301 di chuyển vĩnh viễn hoặc 302 đã tìm thấy cho trang AMP bị loại bỏ.
3. Tùy chỉnh một chuyển hướng từ trang AMP bị loại bỏ tới trang canonical.
4. Xác nhận sự loại bỏ của trang AMP bằng cách tìm kiếm nội dung của bạn sử dụng Google Search. Để xác nhận sự loại bỏ một số lượng lớn các trang AMP, sử dụng báo cáo các trang tăng tốc cho di động (https://support.google.com/webmasters/answer/6328309).

Phương thức 2: Loại bỏ AMP khỏi Google Search và các nền tảng không phải của Google

Sử dụng phương thức này để loại bỏ trang AMP của bạn khỏi Google Search và Bộ nhớ đệm Google AMP Cache trong khi giữ các đường dẫn vĩnh viễn tới các trang bị loại bỏ.

1. Loại bỏ liên kết rel=”amphtml” khỏi mã nguồn HTML của trang canonical.
2. Bổ sung một tiêu đề ‘noindex’ hoặc thẻ meta noindex để tránh việc trình thu thập Googlebot thu thập dữ liệu các trang AMP của bạn.
3. Nộp lên một sơ đồ trang cập nhật qua Google Search Console hoặc sử dụng bộ công cụ API phát triển web có thể loại bỏ các trang AMP của bạn.
4. Xác nhận sự loại bỏ của trang AMP bằng cách tìm kiếm nội dung của bạn sử dụng Google Search. Để xác nhận sự loại bỏ một số lượng lớn các trang AMP, sử dụng báo cáo các trang tăng tốc cho di động.
5. Loại bỏ trang AMP để nó không thể truy cập được nữa.
6. Tùy chỉnh máy chủ của bạn để gửi một thông báo HTTP 404 không tìm thấy cho trang AMP bị loại bỏ của bạn tới các trình thu thập của Google như Googlebot. Điều này sẽ đảm bảo rằng bộ nhớ Google AMP Cache không chuyển nội dung cũ cho các nền tảng khác.
7. Nếu bạn muốn giữ các đường dẫn vĩnh viễn hoạt động, hãy tùy chỉnh máy chủ của mình gửi một thông báo chuyển hướng HTTP 301 tới trang AMP bị loại bỏ của mình tới trang canonical.

Phương thức 3: Dừng chuyển AMP từ Google Search càng nhanh càng tốt

Chú ý: Phương thức này hiển thị một thông báo lỗi tới người dùng. Chỉ sử dụng phương thức này để loại bỏ trang AMP nhanh nhất có thể khỏi Google Search. Lưu ý: Khi bạn xóa trang AMP, có một khoảng trễ trước khi Googlebot phát hiện nó bị loại bỏ. Google Search hiển thị một thông báo lỗi tới người dùng trong thời gian đó. Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng phương thức này.

1. Xóa trang AMP khỏi máy chủ của bạn.
2. Đảm bảo rằng máy chủ của bạn trả về một thông báo không tìm thấy HTTP 404 cho tệp bị xóa.
3. Loại bỏ liên kết rel=”amphtml” khỏi mã nguồn HTTP của trang canonical cho mỗi trang AMP bạn xóa trong bước 1.
4. Đề nghị Google tái thu thập dữ liệu trang canonical (https://support.google.com/webmasters/answer/6065812).
5. Lặp lại bước 1-3 cho mỗi trang AMP bạn muốn loại bỏ.

Cám ơn @suzukik (https://twitter.com/suzukik/status/889932655399141376) đã phát hiện tài liệu kỹ thuật mới này.
Bạn có câu hỏi về AMP không? Nên hay không nên thực thi nó? Làm thế nào để thực thi? Có sai lầm nào cần chú ý? Tham gia với chúng tôi ở các buổi hộ thảo SMX:

 AMP: Làm hay chết? (https://marketinglandevents.com/smx/east/session-seo/?id=2158&utm_source=sel&utm_medium=link&utm_campaign=smx+east+2017&utm_content=how+to+remove+amp+pages). Các chuyên gia xuất bản, thương mại điện tử và kỹ thuật sẽ bàn luận về vấn đề tại sao, tại sao không, lợi ích và cảnh báo khi tiếp nhận AMP.
 Hiểu về AMP: Thông tin cơ bản về các trang tăng tốc cho di động của Google (https://marketinglandevents.com/smx/east/session-seo/?id=2167&utm_source=sel&utm_medium=link&utm_campaign=smx+east+2017&utm_content=how+to+remove+amp+pages). Các chuyên gia về kỹ thuật với việc thực thi AMP sẽ bàn luận về việc làm thế nào để tiến hành và chạy trên nền tảng này.

Nguồn: http://searchengineland.com/