Chúng tôi tấn công lệnh trình liên kết Baidu thế nào để có chỉ mục tốt hơn

Lệnh trình liên kết của Baidu là cách rất tuyệt để giúp Baidu lập chỉ mục cho nội dung của bạn, nhưng nó có thể gây ra vài vấn đề SEO. Nhà báo Hermes Ma chia sẻ một phiên bản cải tiến của lệnh này mà nó thân thiện với SEO hơn.

Không có gì lạ khi lệnh trình liên kết Baidu là một công cụ hiệu quả để phát lộ các liên kết không hiển thị với các trình thu thập của Baidu. Theo thông báo của Baidu (dịch từ tiếng Trung):

Mã lệnh JavaScript đẩy liên kết tới Baidu một cách trực tiếp; nó hoạt động trên tất cả các nền tảng, cũng như các thiết bị máy bàn và di động. Trang của bạn được phát hiện bởi Baidu khi nó đọc trang đầu tiên, điều tăng tốc quá trình phát hiện nội dung mới.

Bằng cách chèn lệnh vào mã nguồn trang mà bạn muốn Baidu phát hiện và lập chỉ mục, nó đẩy đường dẫn của trang hiện thời tới Baidu một cách tự động.

Lệnh trình liên kết Baidu

Mã lệnh hoạt động thế nào

Mã lệnh chỉ đơn giản kiểm tra giao thức của trang bạn và tải chọn lọc một tệp JavaScript từ Baidu. Nó sao chép mã lệnh trong tệp và tạo ra một đoạn <script> trên trang bạn. Bản sao mã lệnh sau đó lấy đường dẫn của trang hiện tại, cùng với đường dẫn giới thiệu của tang, như là các thông số để yêu cầu một tệp GIF (một ảnh 1×1 pixel chứa các thông số) từ Baidu.

Mỗi lần một người duyệt trang, đoạn mã được thực thi và Baidu sẽ được thông báo. Ví dụ nêu bạn thúc đẩy được một lượng lớn truy cập trới trang, Baidu sẽ biết nội dung quan trọng và phổ biến thế nào.

Như bạn thấy thì đoạn mã khá đơn giản và mở cho tuỳ chỉnh. Ví dụ bạn có thể sử dụng nó như là một pixel theo dõi quảng cáo. Điều đó cho ta lý do để tin rằng nó sẽ không có ưu tiên cao tại Baidu. Thành thật thì chúng tôi không nghĩ điều này sẽ cải thiện thứ hạng của bạn trên Baidu. Tuy nhiên nó giúp cho việc lập chỉ mục của trang ở mức độ nào đó.

Chúng tôi cải thiện nó thế nào

Là một SEO có kinh nghiệm, bạn có thể nhận thấy rằng việc nộp trình lên đường dẫn của trang hiện thời không phải là thực thi tốt nhất, bởi vì:

• Đường dẫn có thể không phải là đường dẫn chống trùng lặp mà bạn muốn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.
• Đoạn mã có một yêu cầu them không không cần thiết và có thể làm chậm việc tải trang.
• Thêm vào đó, hai tệp JS là tĩnh và gần như giống nhau, trừ đường dẫn và tệp GIF mà bạn yêu cầu.

Để xử lý các vấn đề đó, đồng nghiệp tôi là Woody Chai và tôi đã tinh chỉnh mã lệnh Baidu một chút. Hãy xem mã lệnh phía dưới.

Đoạn mã lệnh trình liên kết Baidu của Merkle

Ở đoạn mã trên, chúng tôi bổ sung một bước để kiểm tra liệu đường dẫn chống trùng lặp có tồn tại hay không và một bản sao lưu cứng của đoạn mã bằng cách nhập hai tệp JS đó. Giờ chúng tôi có thể đẩy đường dẫn chống trùng lặp tới Baidu chỉ bằng một yêu cầu HTTP(S).

Kết luận

Trong ví dụ này về mã lệnh trình nộp liên kết Baidu được cải tiến, chúng tôi đã cho thấy làm thế nào chúng tôi có thể khiến mã lệnh Baidu cho ta SEO thân thiện hơn. Có một điều bạn nên nhớ: Các đoạn mã (bao gồm đường dẫn và các ảnh GIF Baidu đặt trong các tệp JS đó) có thể thay đổi trong tương lai, dù nó không hề thay đổi từ trước đến giờ. Nếu bạn tìm thấy bất cứ lỗi 404 nào của các nguồn này, hoặc bất cứ dấu hiệu nào đoạn mã đang làm chậm việc tải trang, bạn nên quay lại phần các công cụ cho quản trị web của Baidu để có các giải pháp cập nhật.

Rate this post