Báo chí và bạn bè nói về Chu Đình Châu

Đại hội SEO 2013:
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Dai-hoi-SEO-2013-Tich-hop-SEO–Digital-Marketing-post107323.gd

Báo cáo Search Metric 2014:
http://vtc.vn/bao-cao-search-metrics-va-nhung-bi-mat-cua-seo-2014.1.455881.htm

Tham gia đào tạo SEO tại Vinalink:
http://www.vinalink.com/dich-vu-seo/dao-t%E1%BA%A1o-seo

Tham gia đào tạo SEO tại litado:
http://litado.com/dao-tao-seo-dac-biet-khoa-2.html

Chia sẻ với các học viên SEO Vietmoz:
http://vietmoz.edu.vn/hinh-anh-buoi-talkshow-linkplaza/

Chia sẻ về SEO tại Tinh Vân:
http://my.tinhvan.com/mobigate-diem-sang-cua-tvt-2014/