Home >> Kiến thức SEO

Google có lẽ đang chuyển sự tập trung từ các từ khóa sang các “thực thể” trong những năm gần đây, nhưng nhà báo Stoney deGeyter nhắc nhở chúng ta rằng nghiên cứu từ khóa vẫn là một phần quan trọng và hữu ích với quá trình SEO. Continue reading “13 cách sử dụng nghiên cứu từ khóa để giúp bạn thành công với các công cụ tìm kiếm” »