Home >> Kiến thức SEO

Với các cập nhật thuật toán thời gian thực đang trở thành một tiêu chuẩn thay thế cho cách phát hành thủ công, vấn đề gì sẽ phát sinh? Nhà báo Patrick Stox phân tích một số ảnh hưởng có thể xảy đến của cách cập nhật thuật toán nhanh hơn này. Continue reading “Tại sao các cập nhật thuật toán tìm kiếm thời gian thực có thể là tin xấu” »

Nhà báo Glenn Gabe chia sẻ quá trình xử lý sự cố của mình khi xác định các vấn đề với robots.txt, thứ đã dẫn đến suy giảm dài và từ từ lượng truy cập theo thời gian. Continue reading “Nghiên cứu về tệp Robots.txt: Những thay đổi chỉ thị của bên thứ ba dẫn đến mất mát đường dẫn và suy giảm ưu lượng truy cập như thế nào” »

Có phải mối quan hệ của Google đối với các nhà xuất bản và giới SEO đang xấu đi không? Nhà báo Kristine Schachinger luận đàm về tình trạng của mối quan hệ yêu-ghét đã lâu dài này và chia sẻ suy nghĩ của mình về ý nghĩa của điều này. Continue reading “Các thay đổi của Google – Chúng đang ảnh hưởng đến các nhà xuất bản và giới SEO như thế nào” »

Rõ ràng là liên kết trỏ về là quan trọng, nhưng nhà báo Kristopher Jones nói đến việc liên kết nội bộ cũng là một thành phần quan trọng trong việc cải thiện SEO và trải nghiệm người dùng của trang web của bạn.

Continue reading “Làm thế nào để cải thiện SEO của bạn với các liên kết nội bộ thân thiện với người dùng” »

Sau lần Google cập nhật thuật toán làm tăng xếp hạng của họ, trang bán lẻ Wayfair khám phá ra rằng thứ hạng #1 thậm chí còn quan trọng hơn so với những suy nghĩ trước đây. Alex Stein từ Wayfair chia sẻ khám phá của ông. Continue reading “Khám phá đáng ngạc nhiên mà Wayfair tìm ra về xếp hạng và chuyển đổi tự nhiên” »