Home >> Kiến thức SEO

SEO tốn kém thế nào? Nó thuộc về phương ngôn như câu hỏi “Đoạn dây dài thế nào?”. Và nếu bạn nghĩ tới điều này, không phải là không có lý do chính đáng. SEO không dễ dàng để tiến hành như là việc gửi thư trực tiếp tới 100 người. Nó thường không dễ để đo lường, vì các hoạt động marketing có thể tác động đến lượng tìm kiếm tự nhiên.

Continue reading “SEO tốn kém thế nào?” »

Những hướng dẫn chung và thước đo tối thiểu thế nào?

Tôi không muốn quan tâm đến các thước đo số liệu, nhưng khách hàng thì có. Sẽ dễ dàng hơn cho một số khách hàng khi nói với bạn là họ cần tối thiểu độ Uy tín Tên miền (Domain Authority – DA) là 30 cho một trang hơn là việc giải thích ý tưởng của họ.

Continue reading “Làm sao để có quan hệ tốt với đội xây dựng liên kết (P2)” »

Vào ngày 14 tháng Mười, Google thông báo rằng họ không khuyên dùng chương trình thu thập dữ liệu Ajax mà họ đưa ra năm 2009. Nhà báo Mark Munroe phân tích câu hỏi liệu điều này có nghĩa là bạn có thể tin tưởng để Google thu thập là lập chỉ mục cho trang tạo bởi Ajax hay không. Continue reading “Bạn có tin tưởng để Google thu thập nội dung của các trang tạo bởi Ajax?” »

Google thường bị chỉ trích về việc kiểm soát các liên kết spam, tuy nhiên nhà báo Ian Bowden tin rằng chỉ trích này dường như không công bằng. Trong bài báo này, ông ấy xem xét các thách thức mà Google phải đối mặt trong việc giải quyết vấn đề luôn tiếp diễn của các liên kết trả phí. Continue reading “Hãy ngừng áp lực lên Google: giải quyết các liên kết trả phí khó hơn bạn nghĩ” »