Home >> Kiến thức SEO

SEO tốn kém thế nào? Nó thuộc về phương ngôn như câu hỏi “Đoạn dây dài thế nào?”. Và nếu bạn nghĩ tới điều này, không phải là không có lý do chính đáng. SEO không dễ dàng để tiến hành như là việc gửi thư trực tiếp tới 100 người. Nó thường không dễ để đo lường, vì các hoạt động marketing có thể tác động đến lượng tìm kiếm tự nhiên.

Continue reading “SEO tốn kém thế nào?” »

Những hướng dẫn chung và thước đo tối thiểu thế nào?

Tôi không muốn quan tâm đến các thước đo số liệu, nhưng khách hàng thì có. Sẽ dễ dàng hơn cho một số khách hàng khi nói với bạn là họ cần tối thiểu độ Uy tín Tên miền (Domain Authority – DA) là 30 cho một trang hơn là việc giải thích ý tưởng của họ.

Continue reading “Làm sao để có quan hệ tốt với đội xây dựng liên kết (P2)” »